WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılma hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, WhatsApp’tan şirket yetkililerine hakaret ettiği tespit edilen çalışanın işten çıkarılmasını hak ihlali saydı.

Whatsapp yazışmalarının şirket yetkili tarafından görülmesi üzerine işten çıkarılan çalışanın haklarının ihlal edildiğine karar verildi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Ordu’daki devlet hastanesinde özel şirket bünyesinde bilgi işlem sorumlusu olarak çalışan kişinin, 16 Kasım 2017’de gerçeğe aykırı beyanla izin almaya çalıştığı ve WhatsApp üzerinden çalışma arkadaşları ile şirket yetkililerine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle savunması istendi. Bu kapsamda 21 Kasım’da savunmasını gönderen çalışanın, 22 Kasım’da iş akdi feshedildi.

Bunun üzerine işe iade davası açan kişinin, Ordu İş Mahkemesince haklı bulunmasıyla işe iade davası kabul edildi. Kararın istinafa taşınması üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi ise feshin haklı sebebe dayandığına karar vererek, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

Kararın kesinleşmesinin ardından kişi, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yaptı. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı ile Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyeti hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için de karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesi kararlaştırıldı.